Viber 18.0.0.0

Viber 18.0.0.0

Viber Media Inc – 1,3MB – Shareware – Android Windows
ra khỏi 16 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Viber cho Windows cho phép bạn gửi tin nhắn miễn phí và thực hiện các cuộc gọi miễn phí cho người dùng khác Viber, trên bất kỳ thiết bị và mạng, trong bất kỳ quốc gia

Tổng quan

Viber là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Viber Media Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.069 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Viber là 18.0.0.0, phát hành vào ngày 14/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/05/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 17.9.0.0, được sử dụng bởi 6 % trong tất cả các cài đặt.

Viber đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Người sử dụng của Viber đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Viber!

Cài đặt

người sử dụng 7.069 UpdateStar có Viber cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Viber Media Inc
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản